Γ. Λαμπρίδης

Ξενοδοχειακή Α.Ε.

Στοιχεία επιχείρησης

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014 Ισολογισμός 2013